Záruky R&Mfreenet

R&M – tři stupně záruky
Koncoví uživatelé musí být ujištěni, že jejich síť bude plnit svůj účel i v budoucnu. Výběr kabelážního systému reprezentuje dlouhodobou investici. Jednotlivé součásti musí být slučitelné s budoucími technologiemi, standardy a výkonovými požadavky. Síť musí fungovat bezchybně po několik let. R&M toto zabezpečí do budoucnosti. V pozici kvalifikovaného R&M partnera i vy můžete předat záruku ve třech stupních – jako skutečnou přidanou hodnotu.

5tiletá záruka na komponenty
Tato záruka garantuje, že pasivní komponenty R&Mfreenet budou během této záruční doby bez vad a že převyšují standardy pro kabeláže. Tuto záruku získává každý na všechny pasivní komponenty R&Mfreenet.

20tiletá systémová záruka
Tato záruka pokrývá celý R&Mfreenet kabelový systém a chrání koncového uživatele před selháním komponent a instalačními problémy. Záruka je uznána jestliže se LAN kabeláž sestává z výhradně R&Mfreenet pasivních komponent a jestliže byla instalace provedena certifikovaným R&Mfreenet instalátorem (nebo partnerem s vyšší kvalifikací dle QPP). Dále musí být po instalaci provedeno certifikační měření, jehož výsledky musí odpovídat daným standardům. Po předložení těchto výsledků a dalších dokumentů R&M vystavuje certifikát potvrzující 20tiletou systémovou záruku.

Doživotní záruka na aplikaci
Podmínkou pro uznání této záruky je projekt kabelážního systému vytvořený certifikovaným projektantem R&Mfreenet. Tato záruka slibuje, že po dobu existence kabelážního systému na něm budou fungovat všechny protokoly podporované průmyslovými standardy určené pro daný typ kabelážního systému.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

 

Podnikové sítě Řešení pro operátory Průmyslové aplikace Malé a domácí sítě

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top