O společnosti

Kompetentní, inovativní, s orientací na zákazníka

Jako nezávislý švýcarský rodinný podnik, Reichle & De-Massari AG (R&M), Wetzikon (ZH), má již od roku 1964 více než čtyřicetiletou zkušenost na trhu s informační a komunikační technologií. Společnost se soustředí na vývoj a výrobu pasivních kabelážních řešení pro komunikační sítě orientovaných do budoucna. Výjimečné produkty v metalické a optické oblasti získaly pověst jako etalon kvality, který vždy poskytuje přidanou hodnotu. R&M řešení vytváří standardy pro modularitu, pohodlnou instalaci i údržbu.

R&M získal vedoucí postavení na švýcarském trhu a je přítomen v 16 dalších zemích díky dceřiným společnostem a agenturám, tzv. MOs (Market organisations). V mnoha jiných zemích na celém světě je o zákazníky dobře postaráno kvalifikovanými obchodními partnery. 75% z obratu R&M přichází ze zahraničí (161 miliónů CHF za rok 2005) a má stoupající tendenci.

Inovační síla podniku je jasně vidět v částce věnované R&D. Každý rok R&M investuje více než 7 miliónu CHF do výzkumu a vývoje. Dnes tvoří 20% obratu R&M produkty, které jsou mladší tří let. Společnost vlastní mnoho patentů. Celkově vzato, tvůrčí činnost je zaměřena na specifické požadavky nového zákazníka.

Specifická zkušenost a schopnost této firmy leží ve výrobě spojovací a distribuční technologie pro metalické i optické sítě. Na základě těchto technologií, R&M zaměřil své úsilí na čtyřech obchodních odvětvích: operátoři, podniky, průmysl a domácí kabeláže. Historicky je R&M doma na trhu operátorském. V dnešní době R&M zajišťuje mnoho WAN a MAN operátorů, tradiční národní a mezinárodní telekomunikační společnosti, také mnoho městských operátorů a železničních společností. Zakázková řešení pro kolokaci, konektivitu, maximální provozní bezpečnost a FTTB (Fiber To The Building) jsou v popředí jak v operátorském, tak i v ostatních odvětvích.

Podnikové kabeláže směřují na vysoce kvalitní a spolehlivé kabelážní systémy orientované do budoucna nabízející spojení pro hlas, data, video, FTTD (Fiber To The Desk) a FTTB (Fiber To The Building) aplikace. V oblasti průmyslové kabeláže R&M vyvíjí řešení pro přísné požadavky nutné pro spojovací a distribuční technologii. Ty zahrnují odolnost proti mechanickému namáhání a ochranu před vnějšími vlivy. V oblasti domácích kabeláží R&M nabízí příhodná řešení pro domácnosti, domácí kanceláře a pracovní prostory, kde se setkávají síťové a multimediální požadavky v kompaktní formě.

R&M zaměstnává víc než 510 zaměstnanců - rostoucí tendence - a firma je 100% vlastněna Reichle rodinou. Martin a Peter Reichle je druhá generace vedení této dynamické firmy, garantující další progresivní vývoj jejich inovačního produktového rozsahu s požadavkem splnit co nejvyšší kritéria kvality.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

 

Podnikové sítě Řešení pro operátory Průmyslové aplikace Malé a domácí sítě

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top